Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

Nieuwsbrief juni 2015

Kinderen

De kinderen maken het over het algemeen heel goed en hebben met het Khmer Nieuwjaar in april weer een nieuwe outfit ontvangen. Zij hebben vorige maand ook 22 goed werkende, gebruikte laptops gekregen van Hotel The Pavilion uit Phnom Penh.

image002

Koers

Vrijwel alle uitgaven van Samrong zijn in U.S. Dollars (of de lokale valuta Riel maar die is aan de dollar gekoppeld) terwijl een belangrijk deel van de fondsenwerving in Euro plaatsvindt. Dat betekent dat we veel last hebben van de koersval van de Euro in 2014. En ofschoon de dollar op dit moment enigszins gestabiliseerd lijkt te zijn, heeft dat voor ons grote gevolgen. De ‘koopkracht’ van de Euro is zomaar met 15% gedaald! Wij kunnen hier niets aan doen maar zullen ons maximaal inspannen om de impact op Samrong beperkt te houden. Uw steun is daarom hard nodig! 

image003

Sponsors, Donateurs en Volunteers 

Helaas heeft onze sponsor Mazars de overeenkomst met WWCF niet opnieuw verlengd. Zij maakten voor ons de jaarcijfers op. Wij willen hen bedanken voor hun onder-steuning aan WWCF  in de afgelopen zes jaar.

Hoofdsponsor Vogelaar heeft aangegeven zijn bijdrage te moeten inkrimpen maar zal dit jaar WWCF nog wel deels blijven ondersteunen.

Buitenlandse Giften:

Rolf Schmitz, een ex-volunteer van Samrong uit Zwitserland, heeft vorige maand Samrong weer bezocht nadat hij er 4 jaar geleden was. Hij was erg verrast door de positieve ontwikkelingen die hij er aantrof en heeft $3.600 overhandigd aan de directeur, Dr Vyrak. 

image008

"Mama" Sivin met Rolf Schmitz

 

 

 

 

 

Bestuursbezoek

In februari 2015 hebben de bestuursleden Simone van der Putten, Sjef Philipsen en Peter Maat met vriend Henk Bénard de kinderleerboerderij Samrong bezocht. We hebben de lopende gang van zaken besproken, de studievoortgang van de kinderen, de onderhouds-plannen en de financiële situatie. Het was een kort maar nuttig bezoek.  

image007

Visvijver

De grote visvijver vervult een belangrijke rol op Samrong. Naast de zoetwatervis die zij levert voor de keuken is het ook een grote opslag voor water waarmee in de droge tijd de tuin en de kas bevloeit wordt. Door het ontbreken van beschoeiing werd de vijver steeds ondieper en had dus steeds minder opslagcapaciteit. Dit voorjaar is begonnen met het uitdiepen van de vijver en het aanbrengen van een betonnen oeverversterking. 

image006

Staf

Sivin, “de moeder” van de kinderen heeft besloten om toch langer bij Samrong te blijven ondanks haar verminderde gezondheid. Zij zal af en toe voor medische checks naar Thailand reizen aangezien de gezondheidszorg daar wat beter ontwikkeld is dan in Cambodja.

Helaas heeft ook onze directeur Dr Vyrak enige gezondheidsproblemen waarvoor hij gecontroleerd wordt in Thailand, maar hij is wel dagelijks aanwezig op de leerboerderij.

De tuinman Rattana is per mei vertrokken omdat hij elders een baan heeft gekregen en hij is vervangen door een nieuwe kracht.

Emma King @ Samrong

Wij willen graag uw aandacht vragen voor Emma King, een Australische volunteer, die in januari jl. Engelse les heeft gegeven aan de kinderen van Samrong. Zij heeft besloten om in januari 2016 terug te komen als volunteer, maar wil daarbij een donatie te doen. Dit geld wil zij met een sponsorloop bij elkaar lopen tijdens de Marathon van Perth in Australië op 30 augustus 2015. Iedere donatie aan haar en dus aan Samrong is meer dan welkom.

image013

Zie:https://www.mycause.com.au/page/104529/marathonforcambodianorphanage 

 


 

 Namens WWCF bedanken wij al onze sponsors en donateurs voor hun ondersteuning!

 

Vanaf juli zijn er bij Samrong 7 nieuwe kinderen bijgekomen; in totaal zijn het er nu 67.
Sinds september dit schooljaar zijn er weer 6 kinderen doorgestroomd naar de universiteit waardoor er nu 16 studenten zijn. Ook zijn 4 kinderen naar een vakschool voor een kookopleiding gegaan.

Ondersteuning vanuit Nederland:
Stichting WWCF
Pascalweg 49
3076 JL Rotterdam
Tel: +31(0)10-4199188
E-mail: info@wwcf.nl


WWCF
Bankrekeningnummer:
NL17 INGB 0004 655 035
BIC code: INGBNL2A
RSIN: 813164151


Download hier het Jaarverslag van 2017