Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

Nieuwsbrief dec. 2009

Een nieuwe weg
Tot op heden was het middenterrein van de kinder-leerboerderij (tussen het slaapgebouw en de keuken annex eetzaal) onverhard. In de natte tijd werd dat een enorme modderboel. De harde zandgrond kan de hoosbuien niet verwerken. Dankzij een startgift van een volunteer en de verkoop van 2 koeien voor $ 550 hebben we nu een begin kunnen maken met een eenvoudige grindverharding. Geheel in eigen beheer uitgevoerd! Het werk wordt voortgezet telkens wanneer we weer giften ontvangen. Het is nu de droge tijd dus we kunnen het nog niet testen maar het is vast een hele vooruitgang.

weg

Werken aan de weg

 

 

 

Financiën 2009
Van januari t/m november hebben we van onze hoofdsponsors, sponsors, partners, relaties en donateurs ruim € 47.000 mogen ontvangen. Hiervoor onze grote dank. Zover we nu kunnen zien zullen de overhead kosten van WWCF ook dit jaar zeer laag zijn, namelijk 9.5%. Onze overhead kosten bestaan uit een klein bedrag voor drukwerk, accountantskosten en verder vooral uit reiskosten van Sjef Philipsen voor zijn langdurig toezicht op het project. De maandelijkse salariskosten op Samrong zijn in juli met $ 60 toegenomen. Om de aanwezige kinderen op het project meer gelegenheid te geven om te studeren hebben we besloten om een Assistent Tuinman in dienst te nemen: Mr. Captain. Hij heeft enkele jaren op het project gewoond als weeskind en heeft aansluitend gestudeerd in Sihanoukville. Hij voelt zich zo betrokken bij het project dat hij graag wil meehelpen om de staf te ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de jaarcijfers 2009.


Kinderen
In de 2e helft van 2009 is het aantal kinderen uitgebreid tot 70. Voorlopig willen wij niet verder ‘groeien’ omdat ze steeds groter worden en daardoor meer ruimte innemen. Ook is er minder plaats omdat twee slaapzalen nu in gebruik zijn als leslokaal.


staf

Bestuursleden ter plekke

In november jl. hebben de bestuursleden Rene Bloem en Peter Maat een bezoek aan Samrong gebracht. De lopende zaken zijn weer uitgebreid besproken. Vanaf 15 november is ook Sjef Philipsen, bestuurslid en oprichter, weer in Cambodja. Hij begeleidt met name de afbouw van de regenoverkapping, de aanleg van de weg en tal van andere grote en kleinere projecten. Hij blijft tot medio januari 2010.

 

 

 


Vrijwilligers
Sinds het voorjaar 2008 zijn er vrijwel continu (buitenlandse) vrijwilligers actief op de kinderleer-boerderij (voor kortere of langere tijd) die de kinderen voornamelijk Engelse les geven. Meestal zijn het er 2 of 3 maar soms ook wel meer. CCSF werkt hiervoor samen met een Cambodjaanse organisatie die hierin bemiddelt. Het effect van deze lessen is goed merkbaar en de Engelse kennis van de kinderen (en dus ook hun toekomstmogelijkheden) gaat erg vooruit. Op de vrijwilligerspagina van de website staan links naar de verslagen, foto’s en filmpjes van recente volunteers o.a. Ollie Smallwood en Rudi Young & Catherine Neal.


Zonnepanelen, zonnepompen en staffhouse
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met een subsidieaanvraag voor zonne-energie voor de stroomvoorziening. Want de door Eneco (via Picosol) gedoneerde zonnepanelen zijn inmiddels in Cambodja aangekomen. De panelen kunnen ook een tweetal zonnepompen aandrijven voor de watervoorziening. Dit komt de duurzaamheid en zelfstandigheid van het project sterk ten goede. Ook hebben wij een verzoek voor nieuwe huisvesting van de staf ingediend waardoor de woonomstandigheden van de leiding worden verbeterd en er weer meer ruimte in het slaapgebouw ontstaat. De subsidieaanvraag ligt nu ter beoordeling bij het NCDO (www.ncdo.nl) en wij hopen op een spoedig positief besluit. In Cambodja zijn ze er klaar voor!

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2008
Vanaf de site kunt u het jaarverslag 2008 downloaden. Naast een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen in en rond de kinderleer-boerderij bevat het ook een samenvatting van de financiële cijfers zoals die door onze accountant Mazars zijn goedgekeurd.


Kas
De groentetuin wordt overkapt om weerstand te bieden aan de soms overvloedige regenval die het Cambodjaanse klimaat kenmerkt. We hebben hiervoor o.a. subsidie verkregen van de Nederlandse Ambas-sade in Thailand en van onze belangrijke sponsor Rijk Zwaan. Het geraamte staat al een tijdje overeind maar het afmaken heeft ernstige vertraging opgelopen door de weersomstandigheden en doordat het veel meer tijd kostte om de materialen vanuit Thailand te importeren. Maar sinds kort wordt er weer volop gewerkt en voordat het nieuwe regenseizoen aanbreekt verwachten we ‘onder dak’ te zijn.

++++ laatste nieuws +++++ Het eerste deel van de overkapping is zojuist gereedgekomen, zie foto:

kas


Sponsors en Donateurs

tandem

Wij willen al onze oude en zeker ook de nieuwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun ondersteuning en bijdrage. Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief naar creatieve donateurs heeft Wim Snijder, de directeur van WWCF sponsor Vitesse Vorkheftrucks B.V. een sportieve geldinzamelings-actie gehouden. Na aanschaf van een tandemfiets heeft hij deze ter beschikking gesteld aan de leden en vrienden van zijn watersportvereniging Nautica in Brielle. De hiermee afgelegde kilometers heeft hij verzilverd en totaal is € 500 overgemaakt. Wij zijn hier heel erg blij mee en misschien is het een aanzet om ook anderen op creatieve ideeën te brengen.
Wij wensen u een gezegende kerst en een goed 2010 toe.

Ondersteuning vanuit Nederland:
Stichting WWCF
Pascalweg 49
3076 JL Rotterdam
Tel: +31(0)10-4199188
E-mail: info@wwcf.nl


WWCF
Bankrekeningnummer:
NL17 INGB 0004 655 035
BIC code: INGBNL2A
RSIN: 813164151


Download hier het Jaarverslag van 2017