Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

Nieuwsbrief juni 2010

In het nieuw....

Ter gelegenheid van het Khmer Nieuwjaar krijgen de kinderen op Samrong nieuwe kleren. Ze kijken er lang naar uit en zijn er vervolgens zeer verguld mee. En dus een nieuwe groepsfoto!

in-het-nieuw


Een nieuwe weg (2)

In het vervolg op onze nieuwsbrief van december 2009 hebben wij diverse giften ontvangen om de verharding van de weg binnen het hek af te maken én om ook de toegangsweg buiten de poort te verbeteren. Met name in de natte tijd was die vrijwel onbegaanbaar en zelfs de tuk tuk's bleven hopeloos steken. Met 'alle handen aan de schop en de kruiwagen' is het nu grondig aangepakt. Ook de volunteers keken niet werkeloos toe!
weg

Dalat

In april zijn de manager Dr Vyrak met de stafleden Bunrom en Sarith enkele dagen op 'stage' geweest naar The Fruit Republic in het Vietnamese Dalat. Dit bezoek, mede opgezet dankzij de bemiddeling van onze hoofdsponsor Rijk Zwaan was bedoeld om de medewerkers van Samrong kennis te laten maken met professionele teelt van groente en fruit in de subtropen.

Zij hebben veel van dit bezoek opgestoken en zullen die kennis gebruiken bij de teelt in de nieuwe kas. De regentijd breekt nu aan en dat is de tijd waarop juist de overdekte kas haar bestaansrecht moet bewijzen. We wachten met spanning af en houden de groei van de zaailingen goed in het oog.

dalat

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de resultaten. De kas staat immers, de irrigatie werkt (op zonne-energie!) en de plantjes groeien (met vallen en opstaan maar dat valt te verwachten onder de bijzondere omstandigheden).


Bestuursleden ter plekke

In juli reizen Simone van der Putten en Peter Maat respectievelijk secretaris en voorzitter van WWCF weer voor een inspectiereis naar Cambodja. Ze zullen de voortgang van de bouw van het staffhouse en de installatie van de solarsystemen bekijken en overleg voeren met diverse instanties en toeleveranciers.

 

Zonnepanelen, zonnepompen en staffhouse

De subsidieaanvraag die bij het NCDO was ingediend voor de uitbreiding met zonne-energie voor de stroomvoorziening en een nieuw staffhouse voor de huisvesting van enkele stafleden, is goedgekeurd. Ondertussen is een voorschot op de uiteindelijke subsidie ontvangen en is een deel van de werkzaam-heden aanbesteed waar onder de bouw van het staffhouse. De lokale aannemer vordert vlot en de begane grond staat er bijna, vervolgens nog de 1e etage en dan het dak met de zonnepanelen. Met dat laatste wordt binnenkort een begin gemaakt.

Maar voor WWCF ligt er nog een belangrijke opgave: de NCDO subsidie gaat ervan uit dat WWCF eenzelfde bedrag inbrengt. Zo niet dan wordt er op de subsidie gekort! Dus we kunnen uw ondersteuning nog heel goed gebruiken zodat we uiteindelijk én de subsidie maximaal kunnen benut-ten, alle rekeningen kunnen betalen én het gewone werk inclusief de verzorging en de scholing van de kinderen gewoon door kan gaan.

staffhouse


Beëindiging viskweek en varkensfok

Wegens tegenvallende opbrengsten van de visvijver dit voorjaar, de stijgende kosten van en het arbeids-intensieve werk om het visvoer te bereiden is besloten om niet langer door te gaan met het kweken van vis.

Zo is ook het verzorgen en fokken van de varkens een te grote kostenpost gebleken en inmiddels zijn alle varkens verkocht.

varkens
Sponsors en donateurs

In de eerste helft van 2010 hebben we onze sponsor-groep weer kunnen uitbreiden, zowel met individuele donateurs als met sponsors. Het blijft een eer dat steeds meer nieuwe mensen WWCF en dus de leerboerderij Samrong uitkiezen als het project dat ondersteund moet worden.

Per 1 mei is de firma Speelgoedland uit Hoogvliet voor 3 jaar partner geworden van WWCF en drukkerij Goud Printcenter is nu een officiële relatie, die het drukwerk voor WWCF verzorgt waaronder de nieuwsbrieven en het jaarverslag.
Daarnaast heeft een aannemersgroep, die nieuwbouw voor onze hoofdsponsor Rijk Zwaan in De Lier heeft uitgevoerd, zich als donateur aangesloten.
Als individuele actie willen we graag de fototentoonstelling van Ollie Smallwood uit Engeland noemen. Ollie heeft als volunteer op de leerboerderij Samrong gewerkt en die vervolgens ook in zijn hart gesloten. De opbrengsten van zijn tentoonstelling dit voorjaar met foto's van hem, heeft hij aan WWCF gedoneerd:
www.olliesmallwoodphotography.com/index.html

Jaarverslag

Het jaarverslag 2009 wordt aan alle donateurs en sponsors toegestuurd en daarnaast is het op onze website www.wwcf.nl te downloaden.

Hoofdsponsor Bles, huisarts te Rhoon heet sinds zijn verbintenis met collega Jantine de Penning per 1 januari 2010 Bles de Penning, huisartsen Rhoon.

Een nieuwe weg (2)

In het vervolg op onze nieuwsbrief van december 2009 hebben wij diverse giften ontvangen om de verharding van de weg binnen het hek af te maken én om ook de toegangsweg buiten de poort te verbeteren. Met name in de natte tijd was die vrijwel onbegaanbaar en zelfs de tuk tuk’s bleven hopeloos steken. Met ‘alle handen aan de schop en de kruiwagen’ is het nu grondig aangepakt. Ook de volunteers keken niet werkeloos toe!

Ondersteuning vanuit Nederland:
Stichting WWCF
Pascalweg 49
3076 JL Rotterdam
Tel: +31(0)10-4199188
E-mail: info@wwcf.nl


WWCF
Bankrekeningnummer:
NL17 INGB 0004 655 035
BIC code: INGBNL2A
RSIN: 813164151


Download hier het Jaarverslag van 2017